close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 •  

   

  Ambasada RP w Nowym Delhi

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018

   

  Rodzaj zamówienia

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

   

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania

  (kwartał)

  usługi

  1

  Obsługa serwisowa obiektów Ambasady RP przy ul. Shantipath 50-M, Chanakypuri w Nowym Delhi oraz rezydencji Ambasadora RP przy ul. Tilak Marg 1 w Nowym Delhi w okresie od 1.02.2018r. do 31.01.2019r.

  Art.67 ust.1pkt 10 PZP

  70 000,-EURO

  I

  Roboty budowlane

  2

  Wykonanie robót budowlanych modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji i oczyszczania powietrza kompleksu budynków Ambasady RP w Nowym Delhi             

  Art. 39 PZP

  Do ustalenia

  II

  usługi

  3

  Ochrona fizyczna obiektów Ambasady RP przy ul. Shantipath 50-M, Chanakypuri w Nowym Delhi oraz rezydencji Ambasadora RP przy ul. Tilak Marg 1 w Nowym Delhi w okresie od 1.10.2018r. do 30.09.2019r.

  Art.67 ust.1pkt 10 PZP

  100 000,-EURO

  III

   

  4

  Obsługa serwisowa obiektów Ambasady RP przy ul. Shantipath 50-M, Chanakypuri w Nowym Delhi oraz rezydencji Ambasadora RP przy ul. Tilak Marg 1 w Nowym Delhi w okresie od 1.02.2018r. do 31.01.2019r.

  Art.67 ust.1pkt 10 PZP

  70000,-EURO

   

  IV

  usługi

  4

  Analiza sejsmiczna budynku Ambasady RP w Nowym Delhi

  Art. 39 PZP

  Do ustalenia

  III

  usługi

  5

  Usługa przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych na terenie Republiki Indii w okresie 2 lat

  Rozdział 6 Działu III ustawy Pzp – zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

  6 348 900,-EURO

   

  IV